Projekt Automatizacije proizvodnje

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia.

Tvrtka Mega Metal d.o.o. ima za cilj povećanje efikasnosti i zelenu proizvodnju. Iz tog razloga je Mega Metal d.o.o. odlučio nastaviti sa automatizacijom proizvodnje i nabavom strojeva koji će imati manji utjecaj na zagađenje okoliša, a ujedno osigurati veću efikasnost proizvodnje.
Norveška je kroz Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, u Programu „Business Development and Innovation Croatia“ podržala s bespovratnim potporom tvrtku Mega Metal d.o.o. u projektu Automatizacije proizvodnje.

Početak projekta: 1 lipnja 2023.
Završetak projekta: 31. siječnja 2024.

Budući da se kod nabave Fiber Lasera radi o stroju značajnije vrijednosti, a kako bi dobili što kvalitetnije ponude, objavljujemo:

Otvoreno nadmetanje za nabavu Fiber laser stroja za rezanje cijevi broj nabave 2023/363964-05

Opisni dokument Otvoreno nadmetanje za Fiber Laser strojeve za rezanje metalnih cijevi možete naći na ovom linku.
Prijavni obrazac za Fiber laser stroj za rezanje cijevi možete naći na ovom linku.

Rok za dostavu ponuda je 31. srpnja 2023.

Odluku o nabavi za Fiber Laser stroj za rezanje cijevi možete naći na ovom linku

Mega Metal d.o.o. objavljuje Javnu nabavu za Automatski stroj za zavarivanje

Kratki opis:  Temeljem potpore iz Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia za financiranje projekta „Automatizacija proizvodnje“ i u skladu s pravilima Zakona o javnoj nabavi, Mega Metal d.o.o. objavljuje javnu nabavu za Automatski stroj za zavarivanje, Evidencijski broj nabave: 2023/363964-06
Krajnji rok za zaprimanje ponuda je: 14.09.2023. do 12.00 sati kroz EOJN portal javne nabave.

Više informacija: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 Naručitelj i njegovi predstavnici u ovom postupku javne
nabave u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016 definiraju tvrtke:

  • GAJOMA j.d.o.o., Hrvoja Macanovića 24, 10000 Zagreb
  • G-JIMI d.o.o., Kutnjački put 2, 10000 Zagreb i
  • Regula Impero d.o.o., Hrvoja Macanovića 24, 10000 Zagreb
    kao tvrtke koja su u sukobu interesa temeljem navedenih odredbi ZJN 2016.