Proizvodni program

Freza (traktorska freza)

Traktorska freza prvenstveno je namijenjena pripremi zemlje prije sjetve.
Oblik noža je takav, da prilikom rada nudi minimalan otpor zemlje, pa je stoga relativno lagani pogon freze u najtežem tlu.
Nož intenzivno razbija grude, a pri tom ne stvara za vodu nepropusne slojeve zemlje.

Rasipači

Rasipač mineralnog gnojiva (RG) namijenjeni su za rasipavanje mineralnog i granuliranog gnojiva. Konstruiran je tako da omogućava jednakomjerno rasipanje po cijeloj širini.
Rasipači su također pogodni i za sijanje pšenice i ostalih žitarica. Rasipači može biti izrađeni od inoxa ili plastificirani.

Kiper vilice

Kiper vilice su traktorski priključci koji se upotrebljavaju za prijenos bala za silažu.
Bala se s vilicama podigne za prijevoz, dok za istovar bale povuče špaga iz kabine traktora te se na taj način bala sama istovari.
Može se montirati naprijed ili straga na traktorsku hidrauliku.

Udarni malčeri

Malčer je namjenjen za primjenu na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina te zapuštenih terena. Njime se mogu usitnjavati žetveni ostaci te se mogu usitnjavati i grane debljine do 4 cm.
Konstrukcija malčera je vrlo robusna i predviđena za intenzivno korištenje.

Kosilica mulčar (roto malčer)

Kosilica mulčar namijenjena je za košnju svih vrsta trava na uređenim površinama. Mogućnost košnje u vinogradima i voćnjacima i usitnjava je ostataka od 1-3 cm debljine. Mogućnost usitnjavanja biljnih ostataka na poljima. Kosilica mulčar prilikom košnje izbacuje travu unatrag.