Usluga plastificiranja

Uz glavnu i osnovnu djelatnost, proizvodnju poljomehanizacije, vršimo i uslugu plastifikacije proizvoda.
Plastificirati se mogu proizvodi od metala, aluminija, željeza kao i pocinčanog željeza.

Proces plastifikacije sastoji se od 5 koraka.

PREDPRIPREMA MATERIJALA >> SUŠENJE MATERIJALA >> NANOŠENJE PRAHA >> PEĆ ZA POLIMERIZACIJU >> PAKIRANJE

1. KORAK: Predpriprema materijala za plastifikaciju
Sve površine prije nanošenja praha moraju biti bez oksidacije i masnoća, što se se postiže predtretmanom pranja, odmašćivanja i fosfatizacije.

2. KORAK: Sušenje materijala

3. KORAK: Nanošenje praha
Prah za plastifikaciju se nanosi elektrostatski. Prahovi za plastifikaciju se mogu nanositi i na hadne i na prethodno ugrijane metalne površine. Na hladnu površinu se može primijeniti debljina sloja do 60 -80 μm, dok se na zagrijanu površinu može nanjeti debljina sloja do 200 μm.

4. KORAK: Peć za polimerizaciju
Na kraju tehnološkog procesa nalazi se peć za polimerizaciju u kojoj elektrostatski nanešeni prah polimerizira na odgovarajućuoj temperaturi (u skladu sa zahtjevom prizvođača praha).

5. KORAK: Pakiranje proizvoda
Posljednji korak je pakiranje proizvoda prema zahtjevima klijenata.