Traktorska freza

TF140 – TF160 – TF180 – TF200 – TF230

Traktorska freza prvenstveno je namijenjena pripremi zemlje prije sjetve. Oblik noža je takav, da prilikom rada nudi minimalan otpor zemlje, pa je stoga relativno lagani pogon freze u najtežem tlu.

Nož intenzivno razbija grude, a pri tome ne stvara za vodu nepropusne slojeve zemlje. Freza ima mogućnost bočnog pomaka. Lanac za pogon u uljnoj kupci. Podesive skije za dubinu.

Noževi su postavljeni spiralno radi manje potrebne snage traktora. Freza je masivne konstrukcije kako bi noževi mogli dublje prodrijeti u tlo. Četiri noža po prirubnici, no postoji mogućnost izrade po narudžbi sa 6 noža.

  • Broj okretaja vratila je 240 o/min, dok je broj okretaja priključnog vratila 540 o/min.
  • Maksimalna dubina je 18 cm.
  • Priključni okvir je namijenjen za I. i II. kategoriju.

Tehnički podaci

MODEL RADNA ŠIRINA ŠIRINA TEŽINA BROJ NOŽEVA POTREBNA SNAGA
TF 140 140 cm 164 cm 310 kg 32 35-45 KS
TF 160 160 cm 184 cm 325 kg 36 40-50 KS
TF 180 180 cm 204 cm 350 kg 40 45-55 KS
TF 200 200 cm 224 cm 370 kg 44 50-65 KS
TF 230 23 cm 254 cm 390 kg 56 55-80 KS